Turkiseläinten lannan lannoitekäyttöä ja ravinteiden kierrätystä tutkitaan Keski-Pohjanmaalla


Teknologiakeskus KETEK Oy:ssä käynnistyneessä Ravinteiden kierrätyksen edistäminen turkiseläinten lantaa hyödyntämällä, RAKET -hankkeessa pureudutaan yhdessä keskipohjalaisen turkistarhaajan ja alueellisen sidosryhmän kanssa turkiseläinten lannan käsittelemisestä aiheutuvaan ravinne- ja energiahävikkiin.

Hankkeen välittömänä tavoitteena on tehostaa maatalouden vesiensuojelua edistämällä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä sekä kehittämällä kierrätysraaka-ainepohjaisia lannoitevalmisteita, joiden raaka-aineena ovat ravinteita sisältävät jätteet / biomassat. Tavoitteiden saavuttamiseksi työkaluna käytetään biokaasutusta, jonka avulla ravinteita sisältävä turkiseläinten lanta saadaan hallitusti käsiteltyä ravinnehävikki minimoiden ja kasvien ravinnetarve huomioiden helposti hyödynnettävään lannoitemuotoon. Tavoitteena on osoittaa ravinnekierrätysmenetelmän käytön taloudellinen toteutettavuus ja kustannustehokkuus.

Hankkeen päärahoituksesta vastaa Ympäristöministeriö, jonka vuosille 2012–2015 laatimasta Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan kohentamista koskevasta RAKI-ohjelmasta hanke rahoitetaan.


LUE LISÄÄ:

Hankkeen nettisivut
Ympäristöministeriön RAKI-ohjelma

 

 


9.9.2015 / KETEK