Energia ja ympäristö

Jaa sivu

Vihreämpi tulevaisuus

Energiaa ympäristöstä

Energia- ja ympäristöasiat koskettavat sekä yksityistä että julkista sektoria, mukaan lukien myös yksittäiset kuluttajat. Autamme yrityksiä vastaamaan ympäristö- ja jätelainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sekä parantamaan toimintansa energia- ja materiaalitehokkuutta. Materiaalien ja energian kierrätys ja hyötykäyttö sekä sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen parantavat monessa tapauksessa yrityksen kannattavuutta. Myös vesitutkimus ja tuotteiden elinkaaren aikaisten vaikutusten arviointi ovat osa toimintaamme.

Ketekin hallinnoima Kokkolanseudun Energiatoimisto keskittyy erityisesti kuluttajien energianeuvontaan. Energiatoimisto toimii tällä hetkellä laajennetulla Keski-Pohjanmaan alueella.

“Olemme olleet mukana KETEKin Hyöty- ja Nahkajäte-hankkeessa. Hankkeet ovat erittäin tehokas tapa lisätä oman yhtiön osaamistasoa, kun saa hyvin koulutettuja tutkijoita mukaan oman yrityksen kehittämistoimintaan. hankkeet myös lisäävät yhteistyötä paikallisesti ja tuovat eri firmoja yhteen puhaltamaan samaan hiileen. Siksi voin suositella muillekin hankkeisiin osallistumista.”

Peter Sarelin
käyttöpäällikkö
AB   Ekorosk Oy  

 

tutustu hankkeisiin

 

Heidi Kanala-Salminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kehityspäällikkö (virkavapaalla)
Heidi Kanala-Salminen

044 7250 241
heidi.kanala-salminen