Energiatoimisto / Energibyrå

Jaa sivu

Kokkolanseudun Energiatoimisto / Karlebynejdens Energibyrå

Ketekin yhteydessä toimiva Kokkolanseudun energiatoimisto tarjoaa kuluttajille maksutonta energianeuvontaa. Puolueettoman energianeuvonnan aihepiirejä ovat mm:

 • asumisen energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset    
 • kotitalouksien laitehankinnat
 • rakennusten lämmitys ja lämmitystapavalinnat
 • uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus
 • energian kilpailutukset

Voit esittää meille energia-asioihin liittyviä kysymyksiä.

Yhteyshenkilöt: 

 • Pekka Erkkilä, 044 7250 231, pekka.erkkila
 • Åke Jåfs, 040 5536 724, ake.jafs@multi.fi (ruotsinkielinen neuvonta)
Suoritamme lisäksi maksullisia energiakatselmuksia ja muita energiatehokkuuden kehittämiseen liittyviä tehtäviä.


Kuluttajien energianeuvonta toimii yhteistyössä alueen kuntien, energiayhtiöiden sekä Motiva Oy:n kanssa.

--------------------------------------------------------------------------------------

Karlebynejdens Energibyrå verkar tillsammans med Teknologicentret Ketek Ab och erbjuder kostnadsfri energirådgivning för konsumenter. Följande ämnesområden ingår i den opartiska energirådgivningen:

 • frågor i anslutning till energieffektivitet vid boende
 • anskaffning av apparater till hushållen
 • uppvärmning och uppvärmningsalternativ
 • energieffektivitet vid renoveringar eller nybyggnation
 • konkurrensutsättning av elenergi

Du kan sända oss energirelaterade frågor.

Kontaktpersoner:

 • Pekka Erkkilä, 040 7250 231, pekka.erkkila
 • Åke Jåfs, 040 5536 724, ake.jafs@multi.fi (svenskspråkig rådgivning)

Utöver detta utför vi också mot betalning energisyner och övriga utredningar för att förbättra energieffektiviteten.

Energirådgivningen sker i samarbete med närkommuner och energibolag samt med Motiva Ab.