Teknologiansiirto 2015

Jaa sivu

Teknologiansiirto 2015

Hankkeessa kehitetään Teknologiakeskus Ketek Oy:lle tuotannollisten yritysten kehittämiseen liittyvä palvelukonsepti, jolla tuetaan ja mahdollistetaan kasvuhakuisten yritysten teknologia- ja/tai markkinalähtöinen nopea ja kustannustehokas kasvu ja siihen liittyvien riskien hallinta. Tavoitteena on myös kasvattaa yrityksille uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä kehittämällä uusia tuotteita ja käyttöönottamalla kehittyneempiä tuotantoteknologioita sekä materiaalitekniikkaa.

 Tavoitteet jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen:

  • Teknologiansiirto- ja kehityspalvelukonseptin luominen
  • Tuotannollisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen, liiketoiminnan kasvun tukeminen ja strategisten hankkeiden valmistelu
  • Yritysten kansallisen ja kansainvälisen osaajaverkoston rakentaminen ja vahvistaminen

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat ensisijaisesti tuotteitaan, tuotantomenetelmiään ja kustannuskilpailukykyään kehittävät Keski-Pohjanmaan alueen tuotannolliset yritykset.

Projekti toteutetaan ajalla 15.4.2013 – 30.4.2015.

 

      Päärahoittajat

  


            

 

 

 

 

 

 

 

Jouni Vähäsöyrinki

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kehityspäällikkö (virkavapaalla)
Jouni Vähäsöyrinki

044 7250 251
jouni.vahasoyrinki